eerste communieprogramma 2022-2023

We bieden twee activiteiten en drie vieringen aan. De activiteit vindt telkens voor en als voorbereiding op de viering plaats. Afwisselend gaat deze activiteit door op zaterdag – of woensdagnamiddag. Jullie kunnen je eerste communicanten inschrijven op een lijst die verspreid wordt via jullie mailadres.

Een eerste viering, de Naamopgave gaat door op zaterdag 3 december 2022 om 18.00 uur in onze parochiekerk, Sint-Laurentius. We vieren hier samen met de hele parochie.

De activiteit als voorbereiding op deze viering gaat door op zaterdag 9 november 2022. Het startuur zal jullie nog meegedeeld worden via mail. Deze namiddag maken we even kennis met elkaar en ook met onze parochiekerk en in het bijzonder Jezus.

Onze tweede ingroeiviering is de lichtmisviering op zaterdag 4 februari 2023. We vieren samen met de vormelingen en de dopelingen van het voorbije jaar en hun gezinnen om 18.00 uur in onze parochiekerk, Sint-Laurentius.

Om de eerste communiecanten te betrekken bij het  kerkelijk jaar nodgien we hen graag uit op de viering van Aswoensdag. Op deze dag begint ook de vasten en traditioneel krijgt men dan een askruisje. Deze viering gaat door op woensdag 22 februari 2023  in onze parochiekerk. We vieren hier met de hele kerkgemeenschap.

De derde en laatste ingroeiviering gaat door op zaterdag 18 maart 2023 om 18.00 uur in onze parochiekerk. Deze viering staat in het teken van het eucharistisch brood.

Op zaterdag 6 mei 2023 is het eindelijk zover! Dan vindt de eerste communieviering plaats om 13.30 uur in onze parochiekerk. Informatie volgt later nog.

Oefenmomenten voor onze eerste communieviering: woensdag 3 mei 2023 van 14.00 tot 15.30 uur in onze parochiekerk.

Dit alles in samenwerking met parochie, ouders en school. Samen begeleiden we de kinderen in de (op)groeiende weg naar het christen zijn.

Voor meer vragen kan u altijd bij ons mailadres terecht:
eerstecommunieoostmalle@gmail.com