eerste communieprogramma 2021- 2022

We bieden drie activiteiten en drie vieringen aan. De activiteit vindt telkens voor en als voorbereiding op de viering plaats. Afwisselend gaat deze activiteit door op zaterdag – of woensdagnamiddag. Jullie kunnen je eerste communicanten inschrijven op een lijst die verspreid wordt via jullie mailadres.

Een eerste viering, de Naamopgave gaat door op zaterdag 4 december 2021 om 18.00 uur in onze parochiekerk, Sint-Laurentius. We vieren hier samen met de hele parochie.

De activiteit als voorbereiding op deze viering gaat door op zaterdag 27 november 2022. Het startuur zal jullie nog meegedeeld worden via mail. Deze namiddag maken we even kennis met elkaar en ook met onze parochiekerk en in het bijzonder Jezus.

Onze tweede ingroeiviering is de lichtmisviering op zaterdag 5 februari 2022. We vieren samen met de vormelingen en de dopelingen van het voorbije jaar en hun gezinnen om 18.00 uur in onze parochiekerk, Sint-Laurentius.

De tweede groepsactiviteit die bij deze lichtmisviering hoort, vindt plaats op woensdagnamiddag 26 januari 2022. We staan hierbij stil bij het Bijbelverhaal ‘Jezus en de lamme’. Startuur wordt later meegedeeld.

De derde en laatste ingroeiviering gaat door op zaterdag 2 april 2022 om 18.00 uur in onze parochiekerk. Deze viering staat in het teken van het eucharistisch brood.

De voorbereidende activiteit gaat door op woensdagnamiddag 23 maart 2022. In deze activiteit gaan we samen met de eerste communicanten dieper in op de betekenis van brood en de eucharistie.

Op zaterdag 7 mei 2022 is het eindelijk zover! Dan vindt de eerste communieviering plaats om 09.30 uur in onze parochiekerk. Informatie volgt later nog.

Oefenmomenten voor onze eerste communieviering: woensdag 4 mei 2022 van 14.00 tot 15.30 uur in onze parochiekerk.

Dit alles in samenwerking met parochie, ouders en school. Samen begeleiden we de kinderen in de (op)groeiende weg naar het christen zijn.

Voor meer vragen kan u altijd bij ons mailadres terecht:
eerstecommunieoostmalle@gmail.com