pastores

Pastoor van de pastorale eenheid:  Bart Goossens

medepastoor: Frans Wouters tot 30 juni 2024