misintenties

Ter nagedachtenis van een overledene of om een bijzondere intentie laat men een eucharistieviering opdragen. In de agenda van de parochie wordt op juiste dag/uur deze misintentie ingeschreven. Er kunnen meerdere misintenties tegelijkertijd plaatsvinden.

Hoe aanvragen? tijdens de permanentie op het parochiesecretariaat, via deze website of na een viering in de kerk.

kostprijs: €13 graag te betalen bij aanvraag . Ev. kan u het bedrag storten op de bankrekening van de parochie

BE75 4159 0477 1151 met vermelding van het doel.

aankondiging parochieblad: De intentie moet  minstens 3 weken op voorhand aangevraagd worden.

Er kunnen ook “vrome beschikkingen” en “fundaties” geregeld worden langs het secretariaat. De bedragen die hiervoor gegeven worden, worden geregistreerd in het bisdom.