ziekenzorg – Samana

Wat is het? Ziekenzorg/ Samana is een vereniging van en voor chronisch zieken, zorgbehoevende personen en gezonden, die het voor elkaar opnemen.
Een chronische ziekte leidt dikwijls tot ontmoediging en vereenzaming.

Activiteiten:
Ziekenzorg biedt een waaier van activiteiten aan om dit sociaal isolement te doorbreken en om langdurig zieken, zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers te ondersteunen in het leven met een chronische ziekte, het weerbaarder maken van chronisch zieke mensen staat centraal door:
o Huisbezoeken: contact ten huize van langdurig zieke en chronisch zieke mensen die dat wensen, inspelend op hun vragen en verwachtingen.
o Talrijke activiteiten waarbij ontmoeting, ontspanning, informatie en creativiteit centraal staan, aangepast aan langdurig zieke mensen.
o Acties om op te komen voor de belangen van chronisch zieke mensen.
De behoeften en de noden van langdurig zieke mensen zijn de uitgangspunten bij het realiseren van deze doelstellingen.
Zo gebeurt alles bij Samana door vrijwilligers die in samenspraak en op maat van chronisch zieke mensen activiteiten organiseren.
De werking van Samana staat of valt met vrijwilligers.
Het is dan ook logisch dat Ziekenzorg op de beste wijze werk maakt van hun ondersteuning.