misdienaars

Wat betekent het? 

Jij bidt tijdens de Eucharistie net als alle mensen in de kerk.
Jij dankt God voor alles wat Hij jou heeft gegeven.
Jij luistert naar het Woord van God in de Bijbel. Jij gaat te communie.

Taak:

Jij bent dienaar tijdens de Eucharistie.
Dat betekent dat jij hardop de gebeden bidt die de mensen ook bidden.
Jij gaat zitten, staan en knielen, net als de mensen in de kerk.

Jij mag de kaarsen aansteken, jij brengt de kelk en de hostieschaal naar het altaar.
De kannetjes met water en wijn worden door jou naar de priester gedragen.

Bij de consecratie mag jij op de gong slaan als de priester de hostie en de kelk omhoog steekt.
Jij helpt de priester na de communie,  als hij alles weer schoon maakt.

Dat alles,( en bij hoogdagen nog meer) mag jij als misdienaar doen. Niet alleen omdat jij het fijn vindt.
Je mag het ook voor God doen en alle mensen in de kerk.
Door jouw hulp kan de Eucharistie heel mooi worden gevierd.

Bedankt omdat samen met jou onze gemeenschap echt kan vieren!

Uw contactpersoon: pastoor Frans Wouters