verenigingen

FEMMA : voorzitter Vera Ghielens

Medevorzitter Gerd Van De Poel

FERM: contactpersoon: Van Hoeck – Martens Mai,

Landelijke gilde:  contactpersonen:   Wouter Van Hoeck Boexhout 1

LG is een ledenvereniging die zich richt naar de gezinnen op het platteland. Als beweging voor plattelandsbewoners beoogt de Landelijke gilde de uitbouw aan een dynamisch en leefbaar platteland. Dit gebeurt vanuit een waardeoriëntatie die aansluit bij een christelijke visie op mens en maatschappij.

OKRA Contactpersoon: Willy Eggers,

Alhoewel christelijk geïnspireerd, staan wij voor een multiculturele verenigingsmodel. Wij zijn een democratisch gestructureerde beweging gedragen door vrijwilligers.

OKRA wil 55-plussers zoveel mogelijk aantrekken en laten deelnemen aan sociale en culturele activiteiten, gericht op ontmoeting, ontspanning, cultuurbeleving, sport, reizen en zingeving.

Hiermee willen wij tegemoet komen aan de groeiende behoefte van de “nieuwe” 55-plussers die zich willen blijven ontplooien en willen betrokken blijven bij de hedendaagse samenleving.

Chiro:

KLJ:

KSA: