Welzijnsschakels

WELZIJNSSCHAKEL MALLE-ZOERSEL

Welzijnsschakel Malle-Zoersel maakt deel uit van Welzijnszorg en heeft als doelstelling mensen uit de buurt die vereenzaamd zijn of zich uitgesloten voelen omwille van diverse redenen, zoals armoede, werkloosheid, financiële problemen, lichamelijke of geestelijke handicap, echtscheiding, weduwschap, of gelijk welke andere oorzaak, uit hun isolement te halen en hun waardigheid terug te geven of te herbevestigen. Dit doet de vereniging door vanuit een menselijke bewogenheid en in alle anonimiteit vanuit concrete noden, langs een geheel van activiteiten. Hierbij wordt geen enkele persoon uitgesloten, wat ook zijn of haar voorgeschiedenis of levensbeschouwing is. De vereniging geeft uitgesloten en kansarme gezinnen zowel morele als materiële ondersteuning in hun dagelijks leven. Iedereen is altijd welkom, zowel autochtonen als allochtonen, migranten en vluchtelingen, want allen zijn evenwaardig en maken deel uit van onze leefgemeenschap.

Er grijpen maandelijks activiteiten plaats. Zo vindt er jaarlijks een culturele daguitstap in de lente en een dagtrip in de zomer plaats, een BBQ in augustus, een herfst-, Nieuwjaars- en Paasfeest. Bij andere gelegenheden worden samenkomsten met maaltijden aangeboden, gepaard gaande met ontspanning, een ludieke voorstelling, een quiz, gezelschapsspel of een gastspreker. Welzijnsschakel Malle-Zoersel heeft geen eigen inkomsten en kan slechts voortleven dankzij hulp van de gemeente, sponsering en giften.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het telefoonnummer van WZS 0474/17 40 54, of op ons e-mailadres wzs.malle.zoersel@telenet.be. Giften kunnen gestort worden op het banknummer van WZS Malle-Zoersel BE69 7330 3128 7378.

Robert Deckers, Voorzitter Welzijnsschakel Malle-Zoersel