parochieblad Kerk en Leven

Wat is het? Ons parochieblad is sedert jaren een vertrouwd blad dat wekelijks aan huis bezorgd wordt. Alles wat leeft rond ‘levend geloof en gelovig leven’ in de parochies van Oostmalle, Westmalle krijgt hier een plaatsje.

Deze parochies, samen met de parochies van Zoersel, vormen een samenwerkend netwerk van gelovige gemeenschappen, en zijn al enkele jaren verenigd tot de Pastorale eenheid H.Martha en Maria https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-h-martha-en-maria-malle-zoersel

Als weerspiegeling van de grotere samenwerking en verbondenheid tussen de parochies verzorgen wij daarom een gezamenlijke editie voor de drie parochies van Malle en een voor de drie parochies van Zoersel.

Op de regionale (eerste vier) bladzijden krijgt men een beeld van de verschillende aspecten van het leven in deze parochies (liturgie, vorming, vrijwilligerswerk, verenigingsleven, enz.).

Maar het is meer dan een streekblad.
Interessante artikels over geloofsbeleving en samenleving, dichtbij en veraf, komen aan bod in het regio-overschrijdend gedeelte; alsook nieuws uit ons bisdom Antwerpen en commentaar bij de weekend-lezingen, enz.
Het is een blad dat ‘Goed Nieuws’ brengt, iedere week opnieuw:
een positief blad, voor jong en oud. Leest u mee?

Wat als je parochieblad niet toekwam en je toch betaalde?

Eerste stap: neem contact met je postbode of bel naar het plaatselijk postkantoor. Meld dat je nr X niet gekregen hebt, vraag of je toch wel op de lijst staat.

Tweede stap: Is hier het antwoord negatief, neem dan contact met Staf Vloemans  of tel.03 312 17 30

Hoe abonneren? U kan storten op het rekeningnummer  BE40 7360 1051 4763 met vermelding K en L 2024. Het bedrag bedraagt dit jaar €60