eerste communie

Waarom? Wie zijn eerste communie doet, wil Jezus een plaats geven in zijn leven. Het mag dus geen losstaand feit of gebeurtenis zijn. Kinderen ervaren thuis, op school en in de parochie dat “zijn eerste communie doen” belangrijk is voor ouders, opvoeders en de parochiegemeenschap. Samen inspireren ouders en kinderen zich aan Jezus’ boodschap. Binnen het gezin ligt de eerste en voornaamste ervaringsruimte waarin ouders de aangewezen personen zijn om hun kind gelovig op te voeden. Het is vooral hun zaak en hun keuze. Om dit gestalte te geven, laten ze hun kind eerst dopen in onze katholieke kerk. De eerste communie is een tweede stap in de gelovige groei van het kind. Een bewuste keuze en opteren voor een actieve betrokkenheid is heel belangrijk voor het kind. Het voelt zich dan gedragen door zijn ouders.

Wanneer? In onze parochie vindt de eerste communie plaats in het tweede leerjaar.

Hoe inschrijven? 

Beste Ouders,

Uw zoon of dochter zit in het tweede leerjaar. In afspraak met de Pastorale Eenheid Heilige Martha en Maria en het bisdom kunnen zij dit schooljaar hun eerste communie vieren. Hiertoe volgen zij wel de katholieke godsdienstleer.

De eerste communieviering heeft plaats op zaterdag 11 mei 2019 om 09u30.

Wie zijn eerste communie doet, wil Jezus een plaats geven in zijn leven. Het mag dus geen losstaand feit of gebeurtenis zijn. Zij moeten thuis en in de parochie ervaren dat ‘zijn/haar eerste communie doen’ belangrijk is voor ouders, opvoeders en de parochiegemeenschap. Samen inspireren we ons aan Jezus’ boodschap.

 Binnen het gezin ligt de eerste en voornaamste ervaringsruimte waarin ouders de aangewezen personen zijn om hun kind gelovig op te voeden. Het is vooral uw zaak en uw bewuste keuze! Dit wil zeggen dat wij niemand verplichten deel te nemen aan deze Eerste Communie. Het is uw vrije keuze.

De school volgt gewoon het leerplan voor de godsdienstlessen waar “Brood en Tafel” en het leven van Jezus aan bod komen. Ook kerkbezoek past in hun programma. De eerste communie is een initiatiesacrament, een thuiskomen in de christengemeenschap.

Als parochie nodigen wij u uit op een eerste ouderavond die doorgaat in “de kelder” van het ontmoetingscentrum ‘De Notelaar’, naast de Malmejo (Lierselei 19 ), op dinsdag 16 oktober 2018 om 20 uur.

Op deze ouderavond staan we stil bij de betekenis van de eerste communie. We geven de planning in grote lijnen en doen beroep op jullie inzet en medewerking want ook jullie maken deel uit van onze parochiegemeenschap. Daarna kunnen jullie je zoon of dochter vrij inschrijven door een inschrijvingsformulier in te vullen en een kostensom van 15 € te betalen. Onderstaande gegevens kan U reeds invullen als voorbereiding van het officiële inschrijvingsformulier dat U tijdens de ouderavond ontvangt.

Beste ouders, jullie zijn van harte welkom. Samen zullen we uw kind helpen in deze voorbereiding.

———————————————————————————————————————————-

Naam en voornaam van communicant: ……………………………………………………………………

School:…………………………………………………………………….   Klas:……………………….

Naam van de ouder(s)/opvoeders: …………………………………………………………………………

Huidig adres:…………………………………………(straat, nr.)…………………………….(gemeente)

E-mail adres vader en/of moeder:………………………………………………………………….………

Gedoopt in de parochiekerk van Sint-………………………………… te ………………………………..

(of gemeente/parochie waar je woonde ten tijde van het doopsel:……………………….………………)

(gegevens vind je mogelijk in trouwboekje of op afschrift geboorte)

(Wie niet in onze R.K.K. gedoopt is, zorgt voor een doopakte en nodige gegevens.)

We vereffenen de som van 15 € bij inschrijving om de nodige kosten te dekken.

Ik, ouder/opvoeder van ………………………………………. geef wel/geen toelating om beeldmateriaal n.a.v. de eerste communie (en de voorbereiding hieromtrent) te vertonen en ik geef wel/geen toelating om de naam van de communicant in het Parochieblad Kerk en Leven te publiceren. Ik heb tevens de privacy policy gelezen en ga hiermee akkoord.

handtekening: …………………………………………….