eerste communie

Uw zoon of dochter zit in het tweede leerjaar. In afspraak met de Pastorale Eenheid Heilige Martha en Maria en het bisdom kunnen zij dit schooljaar hun eerste communie vieren. Hiertoe volgen zij wel de katholieke godsdienstleer.

Wie zijn eerste communie doet, wil Jezus een plaats geven in zijn leven. Het mag dus geen losstaand feit of gebeurtenis zijn. Zij moeten thuis en in de parochie ervaren dat ‘zijn/haar eerste communie doen’ belangrijk is voor ouders, opvoeders en de parochiegemeenschap. Samen inspireren we ons aan Jezus’ boodschap en zetten we een belangrijke stap op de weg van geloof. Het is een belangrijk moment in het leven van je kind en een feestelijke stap. Samen staan we stil bij deze betekenis en keuze.

Binnen het gezin ligt de eerste en voornaamste ervaringsruimte waarin ouders de aangewezen personen zijn om hun kind gelovig op te voeden. Het is vooral uw zaak en uw bewuste keuze! Dit wil zeggen dat wij niemand verplichten deel te nemen aan deze Eerste Communie. Het is uw vrije keuze.

In de school zijn er de godsdienstlessen, een leeroverdracht. In de parochie trachten we ernaar te leven. De eerste communie is een initiatiesacrament, een thuiskomen in de christengemeenschap ter plaatse.

Update programma dat door corona voortdurend bijgewerkt wordt.

Beste ouders en eerste communicanten

Goed nieuws, onze volgende bundeltjes zijn af!

We hebben een bundeltje gemaakt rond het Bijbelverhaal Jezus en Bartimeüs en ook een bundeltje rond de eucharistie.

Waar en wanneer kunnen jullie de bundeltjes komen ophalen? We gaan dit op dezelfde manier organiseren zoals in november.

Volgende week zaterdag 27/2 zijn jullie welkom in de kerk vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur om de bundeltjes te komen ophalen

Eventueel kunnen jullie je mapjes meebrengen om alles ‘netjes’ te vervoeren.

We zouden graag hebben dat de eerste communicanten er ook bij zijn. Op deze manier kunnen we elkaar (hoe kort het ook is) eens in levende lijve ontmoeten!

Als jullie toch niet kunnen komen, laat maar iets weten en dan gaan we op zoek naar een andere oplossing.

We hebben al heel wat zonnetjes verzameld waarvoor dank! Degenen die ze nog moeten binnenbrengen, kunnen deze die zaterdag ook meebrengen.