vormsel

Wie kan het vormsel ontvangen?

  • In principe iedereen die gedoopt is in onze Rooms Katholieke kerkgemeenschap en zich er heeft op voorbereid.
  • Meestal zijn het kinderen vanaf 11 jaar of die het zesde leerjaar van het lager onderwijs volgen,
    • katholieke godsdienst volgen op school
    • een voorbereiding/catechese hebben gevolgd die leidt naar het vormsel.

Hoe aanmelden? 

Catechesewerking: In de voorbereiding op het vormsel werken we vanuit de bron (de bijbel)  met Jezus als wegwijzer. De symbolen bij het vormsel worden ook geduid. We doen dit op maat van 12-jarigen.

  • De samenkomsten, deels met het gezin, deels de vormelingen alleen, gaan steeds door in de kerk op zaterdagnamiddagen  vaak gevolgd door een viering waarin de vormelingen en hun ouders de liederen aangeleerd krijgen.
  • Eén of twee begeleidende ouders nemen de taak op om de communicatie te verzorgen tussen de catecheseverantwoordelijke en hun groepje. Zij nemen ook de verantwoordelijkheid op zich dat minstens één ouder uit het groepje de catecheseactiviteit mee voorbereidt met de catecheseverantwoordelijke en helpt bij de uitvoering op zaterdag.
  • De vormelingen kiezen één of meer engagementen die ze in de loop van het jaar uitvoeren. Voor het vervoer doen we beroep op vrijwillige ouders.
  • Het jaarprogramma wordt op de ouderavond (in september) voorgesteld en daar kan men ook inschrijven als kandidaat vormeling.