vormsel

Contactpersoon: Christine Van Dommelen

Wie kan het vormsel ontvangen?

 • In principe iedereen die gedoopt is in onze Rooms Katholieke kerkgemeenschap en zich er heeft op voorbereid.
 • Meestal zijn het kinderen vanaf 11 jaar of die het zesde leerjaar van het lager onderwijs volgen,
  • katholieke godsdienst volgen op school
  • een voorbereiding/catechese hebben gevolgd, meestal in de parochie waartoe ze behoren, die leidt naar het vormsel.

Hoe aanvragen? Zie oproep hieronder

 • KINDEREN DIE IN OOSTMALLE NAAR SCHOOL GAAN worden met een brief  opgeroepen de nodige coördinaten digitaal te bezorgen indien men verder wil geïnformeerd worden betreffende de voorbereiding van het vormsel. Op de startouderavond kan het kind ingeschreven worden en krijgt men het programma van de concrete voorbereiding.
 • KINDEREN DIE ELDERS NAAR SCHOOL GAAN kunnen zich aanmelden, liefst vóór 10 september van het jaar voorafgaand aan het vormsel, via parochielaurentius@gmail.com met vermelding van de naam van de vormeling en adres. Zo krijgt u een bericht voor de ouderavond waarop u uw kind kan  inschrijven na de nodige informatie

Catechesewerking: voor het jaar 2021- 2022 start met de ouderavond op dinsdag 12 oktober om 20u in de kerk.

 • De samenkomsten, deels met het gezin, deels de vormelingen alleen, gaan steeds door in de kerk op zaterdagnamiddagen  vaak gevolgd door de weekendviering waarin de vormelingen en hun ouders de liederen aangeleerd krijgen.
 • Eén of twee begeleidende ouders nemen de taak op om de communicatie te verzorgen tussen de catecheseverantwoordelijke en hun groepje. Zij nemen ook de verantwoordelijkheid op zich dat minstens één ouder uit het groepje de catecheseactiviteit mee voorbereidt met de catecheseverantwoordelijke en helpt bij de uitvoering op zaterdag.
 • De vormelingen kiezen één of meer engagementen die ze in de loop van het jaar uitvoeren. Voor het vervoer doen we beroep op vrijwillige ouders.

Betreft info vormsel in 2022

Beste ouders en opvoeders,

Langs deze weg doen we een oproep aan alle ouders die eraan denken om volgend jaar 2022 te kiezen voor het vormsel van zoon of dochter.

Deze oproep wordt verspreid via verschillende kanalen o.a.de Oostmalse scholen, parochieblad en website van de parochie. Wellicht bereiken we niet iedereen. Daarom een oproep om dit bericht door te geven aan andere mogelijke kandidaten, waarvoor dank.

Gelieve onderstaande  gegevens digitaal  te versturen (zo snel mogelijk) naar  

parochielaurentius@gmail.com  indien u wil uitgenodigd worden op de ouderavond van dinsdag 12 oktober 2021.

Op de ouderavond gaan we in dialoog met elkaar over wat het vormsel voor ons en ons kind kan betekenen. Daaraan koppelen we en bespreken de inhoudelijke voorbereiding alsook de manier hoe we dit organiseren.

Tevens kan u die avond inschrijven voor het vormsel.

 

——————————————————————————————

De ouders/opvoeders van ………………………………………………………………………………………………….

kiezen voor meer informatie betreffende het vormsel in 2022 van hun zoon/dochter

Adres(sen)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mailadres(sen)…………………………………………………………………… ……………………………………………………….………………………………………

Ze zijn akkoord dat, conform de privacywet van 8 december 1992, deze persoonsgegevens door de parochie enkel mogen gebruikt worden voor de eigen werking.