vormsel

Contactpersoon: Christine Van Dommelen

Wie kan het vormsel ontvangen?

 • In principe iedereen die gedoopt is in onze Rooms Katholieke kerkgemeenschap en zich er heeft op voorbereid.
 • Meestal zijn het kinderen vanaf 11 jaar of die het zesde leerjaar van het lager onderwijs volgen,
  • katholieke godsdienst volgen op school
  • een voorbereiding/catechese hebben gevolgd, meestal in de parochie waartoe ze behoren, die leidt naar het vormsel.

Hoe aanvragen? 

 • KINDEREN DIE IN OOSTMALLE NAAR SCHOOL GAAN worden met een brief  opgeroepen de nodige coördinaten digitaal te bezorgen indien men verder wil geïnformeerd worden betreffende de voorbereiding van het vormsel. Op de startouderavond kan het kind ingeschreven worden en krijgt men het programma van de concrete voorbereiding.
 • KINDEREN DIE ELDERS NAAR SCHOOL GAAN kunnen zich aanmelden, liefst vóór 10 september van het jaar voorafgaand aan het vormsel, via parochielaurentius@gmail.com met vermelding van de naam van de vormeling en adres. Zo krijgt u een bericht voor de ouderavond waarop u uw kind kan  inschrijven na de nodige informatie

Catechesewerking: voor het jaar 2022- 2023 start met de ouderavond op woensdag 28 september om 20u in de weekkapel.

 • De samenkomsten, deels met het gezin, deels de vormelingen alleen, gaan steeds door in de kerk op zaterdagnamiddagen  vaak gevolgd door de weekendviering waarin de vormelingen en hun ouders de liederen aangeleerd krijgen.
 • Eén of twee begeleidende ouders nemen de taak op om de communicatie te verzorgen tussen de catecheseverantwoordelijke en hun groepje. Zij nemen ook de verantwoordelijkheid op zich dat minstens één ouder uit het groepje de catecheseactiviteit mee voorbereidt met de catecheseverantwoordelijke en helpt bij de uitvoering op zaterdag.
 • De vormelingen kiezen één of meer engagementen die ze in de loop van het jaar uitvoeren. Voor het vervoer doen we beroep op vrijwillige ouders.