vieringen

De weekendvieringen zijn voor onze parochie als volgt:

De eerste en derde zondag van de maand is er een eucharistieviering op de vooravond ttz op zaterdag om 18.00u. Op zondag is er dan een woord- en communiedienst om 9.00u.

De tweede, vierde en vijfde zondag van de maand is er een eucharistieviering om 9.00u.

Weekdagviering:

Op woensdagavond is er een eucharistieviering om 19.00u

Gezinsvieringen

Op zaterdag van het tweede weekend van de maand vindt er in de Sint-Pauluskerk om 18u. een gezinsviering plaats.

Na de mis is er een vrijbijvende activiteit die door Splash (jongerenkoor) zal georganiseerd worden.

Onze kerk is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 voor een stil gebed, een kaarsje te branden.

Uitzonderlijke vieringen: zie ‘hot news’