vieringen

De weekendvieringen zijn voor onze parochie als volgt:

De eerste en derde zondag van de maand is er een eucharistieviering op de vooravond ttz op zaterdag om 18.00u. Op zondag is er dan een woord- en communiedienst om 9.00u.

De tweede, vierde en vijfde zondag van de maand is er een eucharistieviering om 9.00u.

Weekdagviering:

Op woensdagavond is er een eucharistieviering om 19.00u

Gezinsvieringen

Op zaterdag van het tweede weekend van de maand vindt er in de Sint-Pauluskerk om 18u. een gezinsviering plaats.

Na de mis is er een vrijbijvende activiteit die door Splash (jongerenkoor) zal georganiseerd worden.