lectoren

Taak:

De lector heeft binnen de viering een belangrijke rol. Met een duidelijke stem leest hij heel wat teksten en kondigt hij de liederen aan. Om de teksten goed te brengen, wordt er verwacht dat de lector tijdig aanwezig is om alles eens door te nemen. Zo kan de viering voor de lector  en de mensen  zonder verrassingen verlopen. De lectoren krijgen een beurtrol voor een gans jaar. Wij zijn deze mensen dankbaar omdat ze door hun bijdrage de viering helpen dragen en er mede voor zorgen dat de mensen er deugd aan hebben.

Beurten: Er wordt een beurtlijst opgemaakt voor een jaar.

contactpersoon: Frans Wouters, pastoor