eerste communieprogramma 2023-2024

Wat bieden we aan?

We bieden vier activiteiten en drie vieringen aan. De activiteit vindt telkens voor en als voorbereiding op de viering plaats. Deze activiteit gaat telkens door op een  woensdagnamiddag.

Een eerste viering, de Naamopgave gaat door op zaterdag 14 oktober 2023 om 18.00 uur in onze parochiekerk, Sint-Laurentius. We vieren hier samen met de hele parochie.

De activiteit als voorbereiding op deze viering
gaat door op woensdag 11 oktober 2023. Het startuur zal jullie nog meegedeeld worden via mail. Deze namiddag maken we even kennis met elkaar en ook met onze parochiekerk en in het bijzonder Jezus.

Een tweede activiteit vindt plaats op zaterdag 2 december 2023. We organiseren een heuse eerste communietocht voor het hele gezin in onze kerk. Meer informatie krijgen jullie via mail.

Onze tweede iviering is de lichtmisviering op zaterdag 3 februari 2024. We vieren samen met de vormelingen en de dopelingen van het voorbije jaar en hun gezinnen om 18.00 uur in onze parochiekerk, Sint-Laurentius.

De activiteit als voorbereiding op deze viering gaat door op woensdag 24 januari 2024. Het startuur zal jullie nog meegedeeld worden via mail. Deze namiddag maken we kennis met het Bijbelverhaal Jezus en Zacheüs.

Om de eerste communicanten te betrekken bij het kerkelijk jaar nodigen we hen graag uit op de viering van Aswoensdag. Op deze dag begint ook de vasten en traditioneel krijgt men dan een askruisje. Deze viering gaat door op woensdag 14 februari 2024 in onze parochiekerk. We vieren hier met de hele kerkgemeenschap.

De derde en laatste viering gaat door op zaterdag 2 maart 2024 om 18.00 uur in onze parochiekerk. Deze viering staat in het teken van het eucharistisch brood.

De voorbereidende activiteit gaat door op woensdagnamiddag 21 februari 2024. In deze activiteit gaan we samen met de eerste communicanten dieper in op de betekenis van brood en de eucharistie.

Op zaterdag 20 april 2024 is het eindelijk zover! Dan vindt de eerste communieviering plaats om 09.30 uur in onze parochiekerk. Informatie volgt later nog.

Oefenmomenten voor onze eerste communieviering: woensdag 17 april 2024 van 14.00 tot 15.30 uur in onze parochiekerk.

Voor meer vragen kan u altijd bij ons mailadres terecht:
eerstecommunieoostmalle@gmail.com  De parochie zal ter voorbereiding van de vieringen beroep  doen op de ouders of het gezin. (een kleine voorbereidende taak). Langs het mailadres dat jullie bij inschrijving meegaven bezorgen we jullie de nodige info.

In de school leren de kinderen waarom christenen eucharistie vieren en hoe we Jezus aanwezig weten. De (godsdienst)leerkracht volgt hier het leerplan Rooms-katholieke godsdienst. Ook in het leerplan staat bijvoorbeeld een kerkbezoek gepland. Van de school kregen we gedurende vele jaren logistieke steun. We zijn er dankbaar om en blijven rekenen op goede afspraken en hulp waar nodig. (bv. repetitiemomenten zang)

Als ouders kunnen jullie zich samen voorbereiden op het initiatiesacrament van je kind. Het is een kans om zelf, je eigen geloven ter sprake te brengen. Hoe kunnen kinderen Jezus op het spoor komen als Hij nergens ter sprake wordt gebracht of voorgeleefd? Daartoe ook een uitnodiging tot praktische hulp en begeleiding waar nodig.

In één van onze scholen heeft men een schoolviering in de advent en op het einde van het schooljaar. Vandaar dat ons aanbod hier nogal beperkt is en wij met de hoogdagen Kerstmis, Pasen… niet direct kindervieringen hebben in onze parochiekerk.

Die zijn er wel in de Pastorale Eenheid. We brengen u hiervan op de hoogte. Kinderen zijn natuurlijk altijd welkom en we trachten met hen rekening te houden. Kijk voor gezinsvriendelijke vieringen naar onze website:  st- laurentius-oostmalle.be  

Fijn en dankbaar dat we samen op weg gaan!