kerkraad

De Kerkraad (KR) of zoals vroeger genoemd de Kerkfabriek (KF):

De KR is een openbare instelling onder de voogdij van de bisschop en de burgerlijke overheid. Zijn opdracht is het beheren van de goederen en de materiële belangen van de openbare eredienst. Er is één KR per parochie. Elke gemeente heeft ook een centraal kerkbestuur (CKB), het overlegorgaan met de burgerlijke overheid in de gemeente.

Onze KR kent vijf gewone leden. De pastoor is van ambtswege ook lid.

Het mandaat van een raadslid duurt zes jaar. Zij kiezen voorzitter, secretaris en penningmeester. Een dagelijks bestuur (kerkbureel dat ondergeschikt is aan de KR) dat uit drie leden bestaat, behartigt de lopende zaken en doet het voorbereidende werk voor de grote vergadering. Taken van de KR: beheer van goederen en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek, ervoor zorgen dat de parochie haar taken materieel kan uitvoeren inzake liturgie en wat er in het kerkgebouw gebeurt, dossiers opmaken, jaarlijkse begrotingen en rekeningen of begrotingswijzigingen, onderhoud van de kerk, kunstvoorwerpen beschermen en beveiligen, verpachtingen en verhuringen regelen, het goed beheren van het patrimonium, verslagen e.d. doorspelen naar bisdom, gemeente en provincie enz.

 

Huidige leden:

Voorzitter:            Victor Bertels, Thierry de Renesselaan 1, 2390 Oostmalle.

Secretaris:            Jan Francken, Salphensebaan 4, 2390 Oostmalle

Penningmeester: Theo Veraghtert, Prins Albertlei 21,  2390 Oostmalle.

Leden:                   Willy Eggers, Heikant-Oost, 2390 Oostmalle.

                               Danny Peeters  Molendreef, 13   2390 Oostmalle