huwelijk

Aanvraag: Verloofden die kerkelijk wensen te huwen doen best tijdig, minstens een half jaar vooraf hun aanvraag op het parochiesecretariaat. Vermits een priester of diaken de kerkelijke getuige is bij dit huwelijk, moet men nagaan of er één beschikbaar is.

Dossier: In principe gaat de jongen naar zijn pastoor (of parochiesecretariaat) en wordt daar het dossier opgemaakt. Na navraag van doop- en vormselbewijs verhuist het dossier naar de plaats van het meisje waar doorgaans het huwelijk wordt ingezegend of naar de plaats waar het kerkelijk huwelijk zal worden voltrokken.

Welke kerk? Men trouwt in ieder geval in een kerk waar er parochiediensten gevierd worden op zondag.

voorbereiding in 2019:

IK BELOOF JE TROUW AL DE DAGEN VAN MIJN LEVEN
In Hoogstraten, Rijkevorsel, Malle en Zoersel

Als voorbereiding op je kerkelijk huwelijk volg je samen drie inhoudelijke vormingsmomenten. Kies voor elk moment de meest geschikte datum en schrijf je tijdig in.
1. GOD EN MENS LIEFHEBBEN
Wat betekent het om vandaag christen te zijn? Maak kennis met een verfrissende zondagsviering.
24 februari (10u. -12u. Sint-Willibrorduskerk Rijkevorsel).

2. ELKE DAG JA ZEGGEN AAN ELKAAR
Hoe kan je groeien in geloof, hoop en liefde als je een leven lang samen onderweg bent?
Kies uit 7 februari of 18 maart (20u. PAX Hoogstraten)

3. DE LIEFDE INGEZEGEND
Wat betekent trouwen voor de kerk eigenlijk? Hoe zit een huwelijksviering in elkaar? Hoe kunnen wij er een mooie en persoonlijke viering van maken?
Kies uit 10 januari of 1 april (20u. PAX Hoogstraten)

INFO & INSCHRIJVEN
katrijnendries@gmail.com
sintfranciscus.com/huwelijk-relatie

Kostprijs: Een kerkelijk viering kost op dit ogenblik €275. (Hiervan dragen wij af aan bisdom, dekenaat, pastorale eenheid en parochie).