huwelijk

Drie stappen naar het huwelijk toe…

1.Administratieve stap:

In de pastorie, tijdens de permanentie 03/309.22.22 of via parochieoostmalle@gmail.com van de parochie kan je informatie inwinnen aangaande een kerkelijk huwelijk.

– Leg zodra je trouwdatum voor jezelf vaststaat deze ook vast op de pastorie en bespreek het uur van de viering. Datum en uur moeten afgestemd worden binnen de Pastorale Eenheid H. Martha en Maria om zeker een voorganger ter beschikking te hebben (priester of diaken).

– Na die bevestiging kan de voorbereiding gebeuren. Die bestaat in een onthaal op de parochie waar het huwelijksdossier wordt opgemaakt en de gegevens van doopsel en vormsel van beider partners worden verzameld of aangevraagd, alsook al nodige administratieve gegevens. Hiervoor hebben we je geboortedatum nodig, de plaats waar je ouders gedomicilieerd waren ten tijde van je doopsel. Het is goed na te checken waar zij toen woonden: gemeente, parochie… Breng eventueel hun trouwboekje mee of de gegevens die daarin vermeld staan.

– Waar trouw je? Sowieso in een parochiekerk waar de kerkgemeenschap regelmatig samenkomt om er eucharistie te vieren. Normaliter is dat in je eigen parochiekerk. Is het elders, dan vraag je toelating in je eigen parochie en je spreekt natuurlijk ook af met de pastoor van de parochie waar je wenst te trouwen.

– De pastoor, de contactpersoon of een medewerker zullen je de nodige informatie, eventueel documentatie, geven ter voorbereiding van je kerkelijk huwelijk. Het is een uitnodiging om als koppel je gelovig zijn op je eigen relatie te leggen. Hoe spreken, luisteren en communiceren we over ons gelovig in het leven staan? Wat houdt dit kerkelijk trouwen in? Soms ben je veel met de ceremonie van de dag bezig, maar wat beloven en spreken we uit ? De mogelijkheden hiertoe worden jullie zeker aangeboden.

– Uiteindelijk moet alles terecht komen op de plaats (parochiekerk) waar men trouwt.

  1. Pastorale stap.

Je huwelijk is een belangrijke stap: als mens en als gelovige kies je op bewuste wijze je eigen levensrichting. Trouwen voor de kerk hoef je niet te doen, maar als je het doet, verwacht de Kerk dat je het zo bewust mogelijk zou doen. Een voorbereiding volgen is je stap bewuster maken! Alles rond deze voorbereiding kom je te weten op het secretariaat. Dit christelijk aspect van voorbereiding mag ook ruim wat tijd krijgen in de voorbereiding.

Wie in de kerkgemeenschap huwt, wordt verondersteld “gevormd” te zijn. Het doopsel hebben je ouders voor je gevraagd, maar zelf bewuster tot een kerkgemeenschap willen/gaan behoren  wordt uitgedrukt in het “gaan leven als een gevormde”. Het is dus logisch dat je gevormd bent.  Zo niet kunnen “geloofsgesprekken” hierbij helpen. We bekijken dit bij het opmaken van je trouwdossier.

  1. Liturgische stap.

Met de voorganger in de viering staan we stil bij de ondertrouw en de viering. De “ondertrouw” omvat een afzonderlijk gesprek over de trouwbelofte en de viering. De viering kan zowel een gebedsviering zijn als een eucharistieviering. Wees in uw keuze consequent. Wie weinig naar de kerk gaat, moet zich niet verplicht voelen eucharistie te vieren. Hierin moeten partners ook respect hebben voor elkaars overtuiging.

  1. Laat de viering niet door iemand anders maken. Doe het zelf in onderlinge afspraak met de voorganger. Het is een gelegenheid om samen te bezinnen.
  2. Het ontwerp van viering breng je mee naar de “ondertrouw” (het gesprek met de pastoor/ voorganger). Eenmaal goedgekeurd kan je de viering afdrukken indien je dat wenst..
  3. Betrek de gemeenschap actief bij het gebeuren. Spreek familie of vrienden aan om een tekst of een bede te lezen. Werk met actieve muziek: orgel, samenzang, koortje, instrumenten. We zijn niet echt uit op plaatjesmuziek, C.D.’s of casettes die meestal onze eigen klanken en gevoelens weergeven maar ons in de gebedsruimten niet dichter brengen bij de Heer en zijn boodschap voor ons. Sommige liederen, hoe mooi ook, horen meer thuis op de dansvloer dan in de gebedsruimte van een kerk. Het dansfeest hoeft hier nog niet geopend te worden.
  4. het uur van de viering wordt zoals boven beschreven(punt 1) afgesproken binnen de Pastorale eenheid om je te verzekeren van een voorganger.

Enkele aanvullende punten:

– Trouwen is een maatschappelijk gebeuren. Wij moeten de “roepen” (bekendmaking van dit huwelijk) nog meedelen en doen dat bij de melding van de huwelijken in het parochieblad tijdens de maand voorafgaand aan uw huwelijk en in de weekendvieringen het weekend voor je huwelijk bij de voorbeden.

– Voor bloemen mag je zorgen. Overdrijf niet en stop het eucharistisch gebeuren niet weg achter een massa bloemen. Wees sober. Je mag een bloemist of vrienden aanspreken. Zij dienen wel af te spreken wanneer zij de kerk komen versieren. Soms haalt men na de viering alles weg. Mooi zou ook zijn een boeketje achter te laten… een bloempje voor het altaar, voor de Heer.

Onkosten: ja, die zijn er ook. De prijs wordt bepaald door de Vlaamse bisdommen..  Die bijdrage wordt verdeeld over tal van kerkelijke instanties: de parochie, de kerkfabriek, de pastorale eenheid, het dekenaat en het bisdom. De voorganger heeft zijn rechtmatig deel..

Hopelijk geraak je met deze informatie een flink eind op weg.

We wensen jullie een mooie en deugddoende voorbereiding toe.

Belangrijk voor wie kerkelijk wenst te huwen vanaf juni 2024: neem contact op per mail met pastoor Bart Goossens pr.bartgoossens@gmail.com