ziekenzalving

Wat betekent het? De Kerk wil zieke mensen nabij zijn door bemoedigend gebed en troostende zalving, als teken van Gods nabijheid en van gelovig meevoelen. Gods aanwezigheid wordt uitgedrukt met het symbolische teken van olie. Olie dient in ons dagelijks leven voor verlichting en verwarming, drijfkracht en voeding, met balsem voor kostbaar reukwerk, voor een fijne smaak, voor versoepeling van de spieren, ontsmetting van de wonden, verzachting van de pijnen. Het is aangewezen dit teken van de gewijde olie ook in de kerk te gebruiken om voor het lichaam en de ziel van beproefde mensen de heilzame hulp van de Heer (de Heiland, de Helper) te bekomen.  Olie verzacht en geneest, het is een balsem voor wonden. Door de zalving met heilige olie word je niet alleen geraakt in uw lichaam maar vooral in je gemoed.

Wanneer en waar? Vanuit ziekenzorg (Samana) wordt er om de twee à drie jaar een gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd tijdens de zondagsviering.

 Tot op heden vindt er elk jaar op aswoensdag een gezamenlijke ziekenzalving plaats in het WZC “ter Bleeke”.

Informatie vind je bij de ziekenzorgwerking.

Dringend: Je kan ook altijd met je vraag terecht op de pastorie of telefonisch 03 309 22 22.