uitvaartliturgie

Vele mensen kiezen ervoor om gelovig afscheid te nemen van hun geliefden in onze kerk. Zoals het bisdom vraagt, is de uitvaartliturgie een woord- en gebedsviering.

Wie verwittigen? De begrafenisondernemer is meestal diegene die de eerste afspraken maakt. Hij neemt, indien nodig, contact op met de parochie.

Viering opstellen: de voorganger in de uitvaartliturgie neemt contact op met de familie voor een gesprek bij het levensverhaal van de overledene. Dit gesprek is ook de aanzet voor de voorbereiding van de kerkelijke dienst. De nabestaanden kunnen helpen bij de voorbereiding van deze plechtigheid en krijgen ook de nodige ruimte om, passend binnen de liturgie, een persoonlijke inbreng te doen.

Eucharistieviering: Er wordt voor al de overledenen van de voorbije maand gebeden in de eucharistieviering van de tweede zondag van de volgende maand. De familie ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze eucharistieviering worden de namen van de overledenen uitdrukkelijk vernoemd en bij hun gedachtenisprentje en hun kruisje wordt er voor hen een kaarsje ontstoken dat de familie op het einde van de viering mee naar huis mag nemen.