parochieorganisatie

De plaatselijke kerngroep (PKG), de plaatselijke contactpersoon en de pastoor = het dagelijks beleid van de parochie

Zij maken een pastorale planning/visie op lange termijn en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verschillende parochiale werkgroepen.

Het eigenlijke doel

  • het brengen van Gods Blijde Boodschap (verkondiging en catechese)
  • ervan en er naar trachten te leven met een bijzondere aandacht voor de kleine en gekwetste mens (dienstbaarheid)
  • kansen bieden tot gebed, bezinning en het vieren van de eucharistie (liturgie).

De leden van het team worden gekozen uit de plaatselijke  geloofskern. De teamleden vormen de brug tussen werkgroepen en bewegingen enerzijds en de parochiegemeenschap anderzijds.