doopsel

Opgenomen worden in de kerkgemeenschap door het doopsel

Contact via het parochiesecretariaat of mailadres parochie   

Proficiat ouders met jullie keuze voor een christelijke opvoeding die begint met het doopsel!  Dit vraagt enige voorbereiding die we graag toelichten.

De aanvraag: doe je best  minstens drie weken vooraf via de parochiemail (contact). Vermeld steeds naam van het kindje en ouders, adres en bereikbare telefoonnummers.

Doopgesprek en voorbereiding: Een doopcatechist maakt een telefonische afspraak (minstens twee weken voor de doopdatum) om de betekenis van het doopsel, het doopgebeuren en jullie inbreng in de viering, thuis te komen bespreken. Het is belangrijk dat dit in een rustige sfeer kan gebeuren waar tijd gemaakt wordt voor elkaar.

Wanneer wordt er gedoopt? In onze parochiekerk wordt er elke vierde zondag van de maand gedoopt om 14u.

kostprijs: een vrije bijdrage

Vanaf juli verandert de organisatie van de doopvieringen. Zie hiervoor https://www.st-laurentius-oostmalle.be/actueel/