verzoening, biecht

Wat betekent het? We kunnen niet altijd onze tekorten met een zondebok de woestijn insturen. Een fout maken in je huiswerk is een vergissing. Een kopje koffie omstoten is een ongelukje. Diep in je hart weet je wel wat echt fout ging en zonde is. Je beseft dat deze daad of handeling, deze woorden niet goed waren, niet eerlijk zijn tegenover jezelf en anderen. Niemand is perfect. En dat hoeft ook niet van God. Af en toe moet je eens stil staan bij wat niet goed was en kijken hoe het beter kan. Eerst en vooral moet je beseffen dat je tekortschiet en toegeven dat er fouten worden gemaakt. Je kan dan spijt tonen en om vergeving vragen.

Wanneer? Onze parochie biedt een verzoeningsviering aan tijdens de vasten in voorbereiding op Pasen, in de woorddienst van een van de zondagen van de veertigdagentijd. Meestal is er rond Kerstmis en Pasen ook een moment tot persoonlijke belijdenis in voorbereiding van de kerkelijke hoogdagen.

Je kan ook terecht bij een priester, die Gods grote barmhartigheid en vergevingsgezindheid mag gestalte geven in naam van de Kerk. Die kan je mogelijk aanspreken na de viering of er telefonisch een afspraak mee maken.