in eigen parochie

Weekendvieringen: 

Op zaterdag: 18.00 u. eerste en derde zaterdag is er eucharistieviering

Op zondag: 09.00 u.   tweede, vierde en vijfde zondag is er eucharistieviering

eerste en derde zondag is er woord- en communieviering.

Let wel!

– Als de eerste van de maand op zondag valt, hoort de zaterdag er voorafgaand tot dit eerste weekend.

– Op hoogdagen als Kerstmis, Pasen, O.H.Hemelvaart, Pinksteren, O.L.Vrouw ten Hemelopneming en Allerheiligen is de eucharistieviering in onze parochie om 11.00 u.

Weekdagviering: op woensdagavond om 19.00 u in de weekkapel

Weekdagviering in het WZC “ter Bleeke” op vrijdagnamiddag om 13.45 u.

 

Schoolvieringen: traditiegetrouw heeft onze basisschool Immaculata  een zestal schoolvieringen doorheen het jaar. Zij worden ook in het parochieblad vermeld en gaan doorgaans door op vrijdagmorgen om 09.00 u. De kleuterschool heeft een eigen korte viering rond Kerstmis en bij het einde van het schooljaar.