vormselfoto’s 2021-2022

Doopsel, vormsel, naamopgave

God, wie is Hij?

Paulus vertelde over Zijn en onze God aan de Atheners.  In Jezus leren we God beter kennen. Door ons doopsel werden wij opgenomen als christen in de grote familie van God. Jezus willen we beter leren kennen en dat verklaarden we in de naamopgave. Net zoals Jezus zeggen we aan mensen; ‘Wat wil je dat ik voor je doe?” We willen overeind komen net als Bartimeüs en de handen uit de mouwen steken.

Ten dienste van…, zich engageren

De weg van Jezus gaan, is er zijn om je in te zetten waar het kan met je eigen talenten. Dat kan door mensen te helpen genezen, door te helpen aan een beter klimaat, door verder te groeien en na te denken hoe je je leven vruchtbaar kan inzetten voor anderen.

Vrijwilligers uit verschillende hoeken kwamen getuigen over hun engagement en wat het voor henzelf betekent: Rode Kruis, Natuurpunt, Ziekenzorg, Damiaanactie, Oxfam. Ook de jongeren van Amable (IJD) vertelden entousiast over hun activiteiten. Tenslotte maakten de vormelingen hun persoonlijke keuzes uit een lijstje engagementen. Proficiat hoor!

Ondertussen liet Chris Van Vliet de ouders kennis maken met de tijd van de eerste christenen in Athene die vergelijkbaar is met onze tijd. We mogen ons bemoedigd weten in onze  keuze voor een christelijke opvoeding, hoe aarzelend en beperkt ook. Ook in Paulus’ tijd ging het schoorvoetend. Met velen worden we uitgenodigd op tweede Pinksterdag,6 juni 2022, niet op de Aeropaag in Athene maar op de Grote Markt in Turnhout.

Laudato si o mi signore (Ik prijs u mijn God)

Om de zon, de maan, de sterren.

Om ’t heelal en al de schepselen,

om de vissen en de bomen,

en om ’t vuur, de waterstromen….

De vormelingen brachten het lied in de praktijk tijdens hun engagement natuurbeheer onder leiding van Natuurpunt. Houtkanten werden aangeplant met besdragende struiken voor vogels en bloemen met veel nectar voor de insecten. Vele handen maakten licht werk, samen sterk. En de inwendige mens werd versterkt met lekkere pompoensoep, boterhammen en cake. Zo kregen we een 400-tal boompjes de grond in. En er was nog tijd voor een glibberige wandeling in het gebied met gezonde vrieskou.

 

Kerstmis, het Licht wordt geboren!

Een week voor Kerstmis kwamen we met de vormelingen samen aan het kasteel De Renesse. Het binnenplein was mooi verlicht in kerstsfeer.

Rond de put beluisterden we het verhaal van Varenka, een oud Russisch vrouwtje dat heel gastvrij vluchtelingen opving voor de nakende oorlog . Samen met haar nieuwe huisgenoten bad ze dagelijks bij de icoon tot God om hen te sparen van de oorlog. “God, bouw een muur rond mijn huisje zodat de soldaten ons niet vinden.” Varenka is een licht voor mensen in nood.

Pastoor Frans en Bart vertelden over de kerstkring en de geboorte van Jezus in de donkerste dagen. Licht en donker horen vaak samen. Jezus wordt geboren in de donkere nacht om mensen nabij te zijn in hun verdriet, pijn en schrik. Tijdens een wandeling in het donkere bos met het gezin probeerden de vormelingen te bedenken hoe zij licht kunnen zijn net zoals Varenka en Jezus. Dat licht dragen ze uit in de kerstviering met Kerstmis en tijdens het ziekenhuiszingen voor de patiënten.

 

Bezoek aan Sant’Egidio Antwerpen

Met een kleine groep vormelingen en ouders trokken we naar Antwerpen met de bus om er de werking van Sant’Egidio te bezoeken.

Sant’ Egidio is een wereldwijde vereniging die, gebeten door het leven van Jezus, zich inzet voor de meest kwetsbare mensen in de maatschappij zoals daklozen, drugsverslaafden, vluchtelingen, eenzame mensen… Elke mens is het waard om ‘vriend’ te zijn.

We werden verwelkomd door Amra, een jonge man uit Mongolië die zelf op 12-jarige leeftijd met zijn ouders gevlucht was naar hier. Hij vertelde hoe hij in contact gekomen was met de vereniging en erdoor gepakt werd, zodanig dat hij één van de meer dan 100 vrijwilligers werd. Jong en oud, christen, anders gelovig of niet gelovig, samen omarmen ze de kwetsbare mens. Jongeren bezoeken eenzame bejaarden, ze helpen bij huiswerken of geven Nederlandse les,er worden maaltijden geserveerd. Dagelijks kan men er ontbijten en douchen. Met bakfietsen wordt de stad doorkruist op zoek naar daklozen die soep krijgen en aangesproken worden om naar het ontmoetingshuis te komen.

Na de uiteenzetting en de video bezochten we het restaurant en de kapel waar zowel de vrijwilligers als de toevallige bezoeker er zich kan bezinnen. Enkele fotoboeken toonden ons overleden daklozen samen met hun verhaal. Het zijn vrienden van Sant’Egidio die niet vergeten worden en jaarlijks herdacht met Allerheiligen.

We sloten de avond af met een gebedsmoment in de Carolus Borromeüskerk waar we hartelijk verwelkomd werden. Voor iedereen was het een beklijvende avond.

vormseltocht

Langs 7 ankerpunten gingen de vormsel gezinnen scheep met een klein opdrachtenboekje als leidraad. Ze stonden stil bij belangrijke levensmomenten in het leven van de 12-jarige vormeling. Het was een gelegenheid om op eigen tempo tot gesprek te komen binnen het gezin over niet alledaagse dingen. Ook was er de kans om het kerkgebouw eens vanuit een andere hoek te bekijken.

Engagement Damiaanactie

Coronatijd, niet zo gemakkelijk om stiften of sleutelhangers te verkopen aan de winkels. Daarom werden in heel wat brievenbussen flyers met mogelijke overschrijving ‘gebust’ door vormelingen. Anderen boden  dit jaar, als afwisseling van de traditionele stiften, sleutelhangers aan. Zo probeerden de vormelingen hun steentje bij te dragen in de strijd tegen lepra.

 

Lichtmisviering

Samen met dopelingen van het afgelopen jaar, eerste communicanten, vormelingen en de jongeren van Amable werd de Lichtmisviering een echte gezinsviering die licht bracht in onze gezinnen.

 

Kruisjesviering

Het kruis is het symbool van de christenen omdat het uitdrukt dat Leven niet bestaat zonder verdriet, pijn en lijden.

Net als Jezus komen we in ons leven ook moeilijke en pijnlijke momenten tegen zoals uitsluiting, pestgedrag, pijn, verdriet, dood. We mogen er op vertrouwen dat God mee lijdt, ons niet loslaat en ons optrekt uit wat ons neerhaalt.  Samen vormen we de horizontale balk van het kruis en voelen we ons verbonden met elkaar, zorgen we voor elkaar. Onze band met Jezus, God is de vertikale balk. God trekt ons op. We staan op uit wat ons neerhaalt.

 

vormsel

Met de kracht van de H. Geest, die is als indringende olie en een helpende hand, staan de gevormde vormelingen nu op eigen benen. Het leven lokt hen naar buiten om het beste van zichzelf te geven. Proficiat meisjes en jongens.