foto’s vormselvoorbereiding

Thema 1: Ik ben gedoopt

Aan de hand van getuigen filmpjes verwoorden vormelingen hun gedoopt zijn zo:

Wat wil ik doen als gedoopte:

Ikzelf wil als gedoopte luisteren naar de mensen. Ik wil respect hebben voor iedereen en voor ieders mening. Dat vind ik belangrijk.

Ik ben gedoopt omdat ik een vriendje wil zijn van Jezus. God is te ver weg maar Jezus is dichterbij. Mama en papa vinden het belangrijk dat ik ook leer vergeven. Dat leren we in de godsdienstles.

Ik ben gedoopt omdat ik geloof en wil vergeven.

Ik doe mijn vormsel uit traditie waarvoor mijn mama koos. Ik wil er over nadenken en vond twee spreuken op internet die ik wel interessant vond om over na te denken:

  • Doe maar gewoon je best, dan doet God de rest.
  • Je mag denken wat je denkt, geloven wat je gelooft en zijn wie je bent.

Thema 2: bijbel

In de bijbel lezen we wat God en Jezus ons willen vertellen. Ze doen het vaak met beelden.

Wat betekent het beeld voor jou van  “de brandende struik” in het verhaal van God die Mozes roept? (Ex.3,1-6)

God heeft iets te melden dat belangrijk is en wat niemand mag horen.

God wil de aandacht trekken om iets in de kijker te zetten.

De brandende struik is de Heer en Hij wil hiermee de aandacht trekken opdat Mozes naar Hem komt.

De struik is iets onverslaanbaars dat door God wordt bestuurd. God is een soort meester voor iedereen en hij toont dat met die struik.

Wat wil God met dit verhaal zeggen?


Dat God mensen oproept om een opdracht voor hem te doen. Dat dit belangrijk is. Dat niet iedereen dat moet horen.

God is overal. God is er altijd, ook op momenten dat je het niet zou verwachten.

Door de manier waarop God aan Mozes verschijnt, krijgt Mozes het gevoel dat hij door God gekozen is om speciale opdrachten te doen.

God bedoelt dat het Zijn domein is. Toch was Mozes heel nieuwsgierig en ging dichterbij kijken omdat hij het ook zo raar vond dat die struik in brand stond, maar toch niet verbrandde. In het verhaal wordt verteld over durf… Mozes durfde niet naar God te kijken. Wij durven soms ook dingen niet te doen of juist wel te doen… Je mag nooit opgeven ook al is het moeilijk.

Voor mama en papa:
Dat mensen een ‘roeping’ krijgen of een taak om iets goed te doen voor andere mensen.

Thema 3: advent en kerstkring

Elke zondag steken we een kaarsje meer aan. Er hoort een opdracht en een gebedje bij.

  • nadenken over onze manier van leven;
  • stilstaan bij onze relatie met God;
  • solidair zijn met wie het moeilijk heeft en wie uitkijkt naar wat licht in zijn/haar donker leven.

 

Engagementen Kerstmis

Zwerfvuil rapen tijdens de advent om de weg te banen voor het Kerstkindje.

Kerstkoekjes, knutselwerkjes, kerstkaartjes en speelgoed werden uitgedeeld aan mensen die ook uitkijken naar Kerstmis. Iedereen was blij verrast: zowel de ontvangers als de gevers. Echt Kerstmis!

Thema 4: Vormseltocht en naamopgave

In het weekend van 23 en 24 januari maakten alle vormselgezinnen de vormseltocht langsheen 7 ankerpunten, deels thuis, in de kerk en aan de grot. Zo blikten ze terug in het leven vanaf de geboorte en het doopsel. Ook de symbolen die bij het vormsel aan bod komen kwamen onder de aandacht.

Bij het ankerpunt ‘zalven’ gaf iedere vormeling zijn naam op bij pastoor Frans met een kei waarop een eigen oliestempel werd gedrukt. Het mocht het teken zijn van elkeen ‘op mij mag je rekenen’.

Thema 5.1: Aswoensdag en vastentijd

Aswoensdag wat is dat? Het is de start van de vasten en de paaskring. Net zoals de advent de voorbereiding op Kerstmis is, is de vasten de voorbereiding op Pasen. As, verbrand van oude palm, laat zien hoe nietig we zijn. Meer dan stof blijft er niet over. Met die as tekenen we onszelf om te zeggen dat we sober willen leven met aandacht voor de anderen. We cijferen onszelf weg en delen met wie minder heeft. Het is ook het thema van Broederlijk Delen dit jaar: “Delen doet goed”.

In de kerk vergeleek  pastoor Frans het met een spin die haar web weeft en daarvoor steunpunten nodig heeft zoals takjes en blaadjes. Maar als we het web willen losmaken om het voor onszelf te houden, valt het uit elkaar.  Zo zie je maar dat we elkaar nodig hebben. Soms zijn we als een steunpunt, soms als de weverspin.

Engagement natuur

Aan al de vormelingen van St. Laurentius was er een tijdje geleden gevraagd wie er graag padden wou overzetten. Andere jaren wordt dit met al de vormelingen samen gedaan maar dat kon nu niet door corona. Daarom werd er dit jaar gevraagd wie dit met zijn gezin wou doen. Ik wou dit heel graag eens doen.

Woensdagavond 10 maart om 19u hadden mijn mama en ik samen met een ander gezin afgesproken met Walter van Natuurpunt om padden over te zetten aan huize Walden. Ik keek echt uit naar de paddenoverzet en was heel benieuwd hoe dit zou worden gedaan. Ik was ook echt blij toen ik zag dat het andere gezin mijn klasgenoot en vriend Senne was samen met zijn broer Sam en zijn mama. Toen we allemaal onze fluovest aanhadden en onze zaklamp hadden, konden we beginnen. Walter gaf ons eerst uitleg over de paddenoverzet en wat we gingen doen en daarna begonnen we aan onze toer. We hadden ook goed weer voor de paddenoverzet: regen en een goede temperatuur. Er was misschien alleen een beetje te veel wind. Tijdens de toer gaf Walter ons ook nog veel uitleg. Hij weet er heel veel van en kan er leuk over vertellen.

 

De eerste keer een pad aanraken was wel wat raar en ik was wel blij toen Walter zei dat ik mijn handschoenen mocht aandoen. Op sommige plaatsen zaten er zoveel padden dat we goed moesten opletten waar we gingen. Toen de emmer bijna vol was, zijn we de padden en kikkers naar de vijver gaan doen want ze wilden er al terug uitklimmen. Walter heeft al de padden en kikkers geteld terwijl hij ze in de vijver zette. Daarna zijn we nog voor een tweede keer rond geweest en hebben we de emmer nog eens goed kunnen vullen. In totaal hadden we 15 groene kikkers, 7 bruine kikkers, 103 mannetjes padden en 91 koppels overgezet. In totaal hadden we 285 padden. Dit was een goede start voor de vormelingen. Helaas hebben we ook 5 dode padden gevonden.

Het was een hele leuke avond en ik heb ook veel interessante dingen bijgeleerd. Ik zou zeker nog eens padden willen gaan overzetten.

Lenn Stuyts

Thema 5.2: Delen doet goed. Het is ook christelijk.

Broederlijk Delen; je ziet de affiches overal hangen op school en aan de kerk. Het is een thema dat in de vasten jaarlijks terug komt. Maar niet enkel tijdens de 40-dagentijd moeten we delen. Het kan en moet een  heel jaar rond gebeuren. Met het gezin proberen we een weekschema van delen op te stellen. Delen in het gezin, met de buurt maar wereldwijd. De wereld is niet van ons, we hebben ze in bruikleen gekregen. Solidair met alle mensen van de hele wereld, zo moeten we leven.

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat de eerste christenen niets voor zich hielden. Ze deelden met elkaar zodat niemand iets te kort kwam. Dat mag ons voorbeeld zijn.

Vormelingendag 20 maart

IJD organiseerde dit jaar een alternatieve digitale vormelingendag. Van de moderne communicatiemiddelen hebben we dankbaar gebruik kunnen maken in de gastvrije school. 
Per catechesegroepje hadden we een klaslokaal ter beschikking met al het nodige. Katleen zorgde ervoor dat alle computers, beamers en schermen functioneerden. Het digitale stappenplan was opengeklapt, de nodige GSM’s en whatsapp groepen waren geïnstalleerd. Een 40-tal vormelingen zat klaar om klokslag half 3 onze bisschop op het scherm te zien verschijnen. Hij verwelkomde iedereen hartelijk en opende de namiddag vanuit het Pinksterverhaal. De apostelen waren bang en kregen kracht, ze sloten zich op en kwamen naar buiten, ze zwegen maar begonnen enthousiast te vertellen over Jezus, hun leider. Dat gebeurt met de vormelingen bij het vormsel. Geleidelijk aan zullen ze groeien  zoals de apostelen. De toon van het programma was gegeven. We luisterden naar vier jonge getuigen die vertelden over hun geloof. Onder elkaar gingen we daarover in gesprek. De opdrachten volgden elkaar verder in strak tempo op: geluiden van de Geest herkennen,  symbolen van de Geest in collages weergeven, het geloof in de Geest buiten uitbeelden. Het was heel afwisselend. Tijdens een gebedsmoment in drie delen probeerden de vormelingen te verwoorden waarvoor ze dank u en sorry wilden zeggen en waarvan ze droomden voor een ander, de wereld…
De bisschop sloot de namiddag af met een prijsuitreiking, bepaald door het lot. Allemaal broers en zussen van dezelfde God, zo sloten we deze aparte maar deugddoende namiddag af met het Onze Vader. Iedereen was super enthousiast dat we eindelijk eens fysiek samen konden zijn met de groep. En we hopen op nog zo’n moment.

Goede Week en Pasen

Tijdens de Goede Week werden de vormelingen uitgenodigd om via het YouTube kanaal de chrismaviering te volgen. Ze werden samen met eerste communicanten en de hele parochiegemeenschap ook opgeroepen een  kruisje te maken met daarop een woord of slogan die Goede Vrijdag uitdrukte. Met en na Pasen wordt iedereen opgeroepen een teken van opstanding en blijheid, een paasboodschap aan te brengen bij het kruisje.

Hemelvaart en Pinksteren

Na Pasen bleven de apostelen verweesd achter. Ze waren bang en sloten zich op voor wat misschien ook met hen zou gebeuren na de kruisdood van Jezus tot…. ze plots licht en warmte voelden en in beweging kwamen. De zwaarte van de stenen die hen bedrukten werd losgekoppeld en ze kwamen in beweging. “In naam van Jezus, gebruik je voeten!”, zei Petrus aan de mensen. Kom in beweging en breng licht naar de mensen. De vormelingen kregen het licht van Bethlehem mee naar huis aan de pinksterkaars om thuis te bespreken hoe ze vanuit het gezin licht en warmte kunnen brengen naar iedereen.

 

Scheppingsspel en kruisjesviering

Net voor de grote vakantie, toen corona al meer toeliet, trokken we naar de Eksterheide in Beerse. Het weer was ons goedgezind. Vanuit het Scheppingsverhaal werden opdrachten uitgevoerd met aandacht en respect voor de natuur, Aan de oude eik ontmoetten we elkaar voor de picknick en we leerden het lied ‘Laudato si’ waarin we de vreugde uitzongen voor de schepping. Het verhaal werd verteld van ‘de jongen en de boom die zichzelf helemaal wegschonk aan de jongen’. Frans maakte de vergelijking met het leven van Jezus die zich ook wegschonk. Als christenen moeten we vooral geven en niet enkel krijgen. Maak geen afgoden van ‘hebbedingetjes’.

Een boom kunnen we ook vergelijken met ons geloof dat geworteld is in de Vader, waarbij Jezus de steun is die ons recht houdt en de vele vruchten aan de takken zijn het resultaat van de Geest. Het houten kruisje dat de ouders bij de vormelingen omhangen is symbool van ‘zich geven’.