programma eerste communie

De voorbereidending voor het werkjaar 2018-2019

Onze parochiekern  maakt deel uit van de Pastorale Eenheid H. Martha en Maria die de zes parochies, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Malle en Zoerse,l omvat.

De naam “H. Martha en Maria” slaat op de zussen van Lazarus waarmee Jezus bevriend was. Maria wordt afgebeeld met de bijbel in de hand, verwijzend naar het woord van de Heer, naar het luisteren naar Gods Woord. Martha wordt afgebeeld met een kruik, een mandje of met een sleutelbos. Zij is de gastvrouw. Christenen leven van Gods woord en trachten dat ook toe te passen in dienstbaarheid.

Doopsel, eerste communie, vormsel noemen we initiatiesacramenten. Zij helpen ons binnen te komen in de christengemeenschap. Waar is die te vinden? Waar leeft die? Waar is die aan het werk?

Als ouder heb je besloten uw kind te laten deelnemen aan de eerste communie. Het is, na het doopsel, een belangrijke stap om opgenomen te worden in deze gemeenschap van gedoopten. Bij het doopsel beloofden jullie je kind een christelijke opvoeding te geven. Dit is geen gemakkelijke taak vermits je als ouder ook groeit in het geloof en het voorleven ervan; het is ook voor jullie een nieuwe bewuste stap. Hoe breng je je kind in contact met de Heer?  De eucharistie vertelt ons en doet ons telkens weer herdenken hoe Jezus zich aan ons wil geven, hoe Hij ons uitnodigt zijn levensweg te volgen. Zij houdt zijn levensboodschap levend onder ons. “Zie eens hoe zij van elkaar houden,” zeiden de eerste leerlingen-volgelingen. Met eigen mogelijkheden helpen we onze kinderen Jezus op het spoor te komen en te leven van  Woord en Brood.

Dit kan maar lukken als er een levende gemeenschap is die daarin voorgaat. Het is dus een taak , een opdracht, een gebeuren voor heel de gemeenschap, de parochie.

 

Wat bieden we aan als parochiekern?

Een eerste ingroeiviering: zaterdag 1 december 2018 om 18.00 u. dit ook samen met de vormelingen en de parochie.

Tweede ingroeiviering wordt de viering van lichtmis 2 februari 2019 om 18.00 u. met onze communicanten, vormelingen en dopelingen van het voorbije jaar, samen met hun ouders en de gezinnen.

Derde ingroeiviering op  6 april 2019 om 18.00 u. in het teken van het eucharistisch brood.

Eerste communieviering op zaterdag 11 mei om 09.30 u.

Repetities vooraf: woensdag 8 mei in de namiddag en dan nog af te spreken met de school om iedereen aanwezig te weten.

Samen begeleiden we de kinderen in de (op)groeiende weg naar het christen zijn:

Als ouders kunnen jullie je samen voorbereiden op het initiatiesacrament van je kind. Het is een kans om zelf je eigen geloven ter sprake te brengen. Hoe kunnen kinderen Jezus op het spoor komen als Hij nergens ter sprake wordt gebracht of voorgeleefd? Daartoe ook een uitnodiging tot praktische hulp en begeleiding.

De parochie wil in de voorbereiding van de vieringen telkens beroep doen op de ouders of het gezin. (een kleine voorbereidende taak).

In de school leren de kinderen waarom christenen eucharistie vieren en hoe we Jezus daar aanwezig weten. De (godsdienst)leerkracht volgt hier het leerplan Rooms-Katholieke-Godsdienst. Ook in dit leerplan staat bijvoorbeeld een kerkbezoek… Via de school of langs het mailadres dat jullie bij inschrijving meegaven trachten we als parochie de nodige informatie en opdrachtjes die thuis kunnen gebeuren, mee te geven .  Van de school kreeg de parochie gedurende vele jaren logistieke steun. We zijn er dankbaar om en blijven rekenen op goede afspraken en hulp waar nodig.

De Pastorale Eenheid organiseert  op zaterdag 17 november in onze kerk, Sint-Laurentius, een geanimeerde toelichting bij het eucharistie vieren: “Welkom in de mis”! voor vormelingen en hun ouders/familie. Ook u bent daar welkom. Het begint om 16.45u waarna de weekendviering 18.00 u gekoppeld is. Zo kunnen we samen vieren met vele gezinnen.

In één van onze scholen heeft men met regelmaat een schoolviering. Vandaar dat ons aanbod hier nogal beperkt is en wij met de hoogdagen Kerstmis, Pasen … niet direct kindervieringen hebben. Die zijn er wel in de Pastorale eenheid. Bekijk daarom regelmatig haar website: https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-h-martha-en-maria-malle-zoersel.  Kinderen zijn natuurlijk altijd welkom en we trachten met hen rekening te houden. Kijk ook regelmatig naar onze website: https://www.st-laurentius-oostmalle.be