zangkoor

contactpersoon: Hilda Vanhemel-Geens St. Lenaartsebaan 55  Oostmalle tel. 03 312 26 82

Wat doet het koor? 

Elke week bij de zondagsviering geven we ondersteuning bij de samenzang.

Ook bij begrafenissen zetten wij ons beste beentje voor om via religieus geïnspireerde liederen, een warm en hoopvol afscheid te bieden aan één van de onzen en wij hopen ook dat we op die manier een stukje van het verdriet van de getroffen familie kunnen helpen dragen.

Wie mag deelnemen? Wie graag zingt kan gratis aansluiten bij ons koor. Weet dat je door je stem, heel wat  medemensen  bij vele gelegenheden, een goed gevoel kunt geven.  NU is het een uitgelezen moment om aan te sluiten! Van uitstel komt afstel. Je mag je aan een hartelijke verwelkoming verwachten. Aarzel niet!

Repetitie: Elke maandag van 14 tot 15 uur komen we samen voor onze repetitie in de kerk.

Dirigent: Ons koor wordt geleid door Armand Storms. Armand is een onderlegd muzikant met een zeer grote koorervaring. Hij is een zeer rustige dirigent die goed weet waar hij met ons naar toe wil en wij… doen ons best.

Begeleiding: Wij worden op het orgel perfect begeleid door Frans Vermeylen, die ook wel eens met zijn mooie volle stem laat horen hoe bepaalde liederen kunnen klinken.

Koorsfeer: Al meer dan 45 jaar zingen vrouwen en mannen van de Sint-Laurentius parochie in een koor dat zeer regelmatig optreedt. Enkele keren per jaar hebben we na de repetitie een gezellige drink, een traktatie voor onze inzet.