Hot news

 Het vieren in onze parochie gaat terug van start

Momenteel, alvast tot 1 maart, zijn 15 personen toegelaten in een viering, voorganger, orgelist, onthaalpersonen en kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. Omdat deze maatregelen zeker nog meerdere weken zullen van kracht zijn, beslisten we om terug eucharistievieringen op te starten met dat beperkt aantal aanwezigen.

Reserveren is dus een noodzaak. Dat doe je in eigen parochie.

Rekening houdend met het gemiddeld aantal aanwezigen per weekend, kan u ongeveer maandelijks voor een eucharistieviering telefonisch reserveren op de pastorie tel. 03 309 22 22 of tijdens permanentie op dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. en op vrijdag tussen 17.30 u. en 18.30 u.

Verder kan je via internet en TV of Radio vieringen volgen. Klik op deze link:

De richtlijnen van het bisdom vind je hier:

Onze kerk is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 voor een stil gebed, een kaarsje te branden.

LICHT VAN BETHLEHEM

Op 3 januari werd het licht van Bethlehem door onze bisschop doorgegeven aan de vicariaten van Antwerpen en de Kempen.

Daar kon het opgehaald worden door de verschillende pastorale eenheden.

Op hun beurt zullen zij tussen Lichtmis en Pasen dat licht verspreiden over de verschillende geloofskernen (scholen, religieuze gemeenschappen, geloofskernen).

Op 6 januari, het feest van de Openbaring, ging pastoor Frans Wouters het Licht van Bethlehem in ontvangst nemen op het vicariaat van de Kempen. Het wordt nu bewaard in de weekkapel te Oostmalle en doorgegeven aan de parochies.

Daar kunnen lagere scholen en geloofskernen terecht.

Regionale scholen kunnen zich ook richten tot de pastorale eenheid wanneer zij hieromtrent een viering opzetten binnen de school of er het ‘Licht van Bethlehem’ willen ontvangen. (pemallezoersel@gmail.com)

Tussen Pasen en Pinksteren richten we ons naar de gezinnen en individuele gelovigen.

Met Pinksteren brengen we alle licht samen vanuit de geloofskernen binnen de  pastorale eenheden van ons dekenaat Noorderkempen.

De locatie hiervoor is gepland binnen onze Pastorale Eenheid H.H. Martha en Maria op de tweede Pinksterdag 24 mei in de Sint-Pauluskerk te Westmalle. De corona-context zal mede bepalen hoe dit Pinksterevenement zal verlopen.