Hot news

Info vormsel 2021

Langs deze weg doen we een oproep aan alle ouders die eraan denken om volgend jaar 2021 te kiezen voor het vormsel van zoon of dochter.

Deze oproep wordt verspreid via de Oostmalse scholen, het parochieblad  en de parochiewebsite.

Hoe de werking er volgend jaar zal uitzien, kunnen we nog niet voorspellen. We verwachten een goede samenwerking van de gezinnen en de parochie.

Wel kunnen we al meedelen dat de werking pas zal opstarten nadat de uitgestelde vormses van 2020 voorbij is. Dus in november starten we met een nieuw werkjaar.

Op een ouderavond later op het jaar hopen we de planning en werking te kunnen toelichten. U wordt dan opgeroepen via mail met de nu op te geven gegevens.

 

Daarom vragen we nu om onderstaand strookje digitaal te beantwoorden  naar parochielaurentius@gmail.com .

De ouders/opvoeders van ………………………………………………………………………………………………….

kiezen voor meer informatie betreffende het vormsel in 2021 van hun zoon/dochter

Adres(sen)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mailadres(sen)…………………………………………………………………… ……………………………………………………….………………………………………

Ze zijn akkoord dat, conform de privacywet van 8 december 1992, deze persoonsgegevens door de parochie enkel mogen gebruikt worden voor de eigen werking.

Hervatting van de kerkdiensten

Vanaf zondag 14 juni hervatten de wekelijkse vieringen in onze parochie met het ritme zoals voorheen. We starten met een eucharistieviering om 9u. In die viering zal er een zegenbede worden uitgesproken bij de nieuwe paaskaars die dan ook  voor het eerst zal branden.

De nodige maatregelen zijn getroffen volgens de voorschriften van de overheid.  De kerk is aangepast met de nodige signalisatie. Momenteel is er plaats voor 100 mensen. Er wordt nog niet gezongen en er zijn geen boekjes voorhanden. Het communiceren gebeurt op de hand met aandacht voor afstand houden.

Bij het onthaal krijgt iedereen de nodige aanwijzingen.

Doopvieringen kunnen ook weer terug doorgaan met een maximum van twee gezinnen, rekening houdend met de lopende maatregelen. Indien nodig zullen er twee beurten georganiseerd worden. Doopaanvragen gebeuren best minstens een maand op voorhand via het parochieadres parochielaurentius@gmail.com

De data van de uitgestelde eerste communie- en vormselvieringen zijn meegedeeld aan betrokken families en vinden jullie op de frontpagina. Deze vieringen gebeuren met een maximum groep van 30 eerste communicanten/vormelingen. Momenteel mogen er echter maar 100 personen in de kerk aanwezig zijn waardoor we jammer genoeg maar een heel beperkt aantal familieleden (2 per kind) kunnen toelaten.

Huwelijksvieringen kunnen ook weer plaats grijpen, rekeninghoudend met de voorschriften van dat moment.

We doen er alles aan om het veilig te houden. We zorgen goed voor elkaar en blijven thuis indien we verkouden of grieperig zijn.

Van harte welkom na deze onwezenlijk stille maanden.

Vanaf 10 juli 2020 zijn mondmaskers verplicht in de kerk voor wie ouder is dan 12 jaar.