Hot news

Vormsel in 2020

Beste ouders en opvoeders,

Langs deze weg doen we een oproep aan alle ouders die eraan denken om volgend jaar te kiezen voor het vormsel van zoon of dochter.

Deze oproep is eenmalig en wordt verspreid via de Oostmalse scholen, het parochieblad  en de parochiewebsite.

We willen als parochie voor een kwaliteitsvolle voorbereiding gaan. Die ligt mee in jullie handen, geholpen en gesteund door een ervaren coördinator. U kan onze werking (van dit jaar) al eens bekijken op de parochiewebsite

www.st-laurentius-oostmalle.be/sacramenten/vormel/programma

Op de ouderavond van maandag 16 september 2019 om 20.00 zal de planning en werking duidelijk worden. Die avond gaat door in de Kelder van de Notelaar aan de Lierselei. Op het einde van de avond kan u beslissen of u uw zoon of dochter inschrijft voor het vormsel.

Daarom vragen we nu om onderstaand strookje digitaal te beantwoorden zo spoedig mogelijk naar parochielaurentius@gmail.com . Op deze manier krijgen we zicht op het aantal mogelijke vormelingen en kunnen we de vormselmomenten bepalen in onze pastorale eenheid Malle-Zoersel. Ook sturen we jullie een herinneringsmail begin september.

 

Hartelijke groeten,

Parochie Sint-Laurentius Oostmalle

 

——————————————————————————————

De ouders/opvoeders van ………………………………………………………………………………………………….

kiezen voor meer informatie betreffende het vormsel van hun zoon/dochter

Adres(sen)…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mailadres(sen)…………………………………………………………………… ……………………………………………….  zullen aanwezig zijn op de ouderavond van 16 september 2019 en zijn akkoord, in het kader van de privacywet, dat onze gegevens hiervoor mogen gebruikt worden.

Catechese vandaag is een uitdaging voor morgen.

 

Een eerste indruk over de inspiratienamiddag op 1 juni vind je op de website van de pastorale eenheid https://www.kerknet.be/pastorale-eenheid-h-martha-en-maria-malle-zoersel/artikel/we-voelen-dat-het-goed-zit