Hot news

Vieringen in onze parochie 

Elke zondag is er een eucharistieviering om 9.00 met maximum 15 personen.

Noodzakelijke reservaties gebeuren telefonisch op de pastorie tel. 03 309 22 22 of tijdens permanentie op dinsdag van 09.00 u. tot 10.00 u. en op vrijdag tussen 17.30 u. en 18.30 u.

Verder kan je via internet en TV of Radio vieringen volgen. Klik op deze link:

De richtlijnen van het bisdom vind je hier:

Mariaverering in de meimaand aan de kapelletjes

Mariapark: zie website www.mariaparkoostmalle.be

OPENLUCHTVIERING OP TWEEDE PINKSTERDAG

Maandag 24 mei, tweede pinksterdag, vieren we om 19.00 u. eucharistie aan de Mariagrot van het Mariapark. Die dag is er ’s ochtends geen eucharistieviering in de kerk. Maar ’s avonds om 19.00 u. vieren we met 50 personen in openlucht. Voorganger en kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend. Wel moet er gereserveerd worden. Dit gebeurt enkel bij Walter en Ursula Huybrechts-De Gruyter op telefoonnummer 03 312 22 16 of langs hun emailadres huybrechtsoostmalle@telenet.be . Zo kunnen we ook Maria vieren in deze meimaand. Helaas, bij slecht of regenweer kunnen we ons niet zomaar verplaatsen naar de kapel want daar geldt de norm van 15 aanwezigen.

We houden 31 mei, het feest van Maria-Bezoek en sluiting van de meimaand, in reserve.

Wolfskapel: elke werkdag om 18.00 behalve op feestdagen.

Onze kerk is dagelijks open van 9.00 tot 17.00 voor een stil gebed, een kaarsje te branden.

Doopviering

Vanaf nu, 20 februari kan weer een doopsel aangevraagd worden.

 

LICHT VAN BETHLEHEM

Op 3 januari werd het licht van Bethlehem door onze bisschop doorgegeven aan de vicariaten van Antwerpen en de Kempen.

Daar kon het opgehaald worden door de verschillende pastorale eenheden.

Op hun beurt zullen zij tussen Lichtmis en Pasen dat licht verspreiden over de verschillende geloofskernen (scholen, religieuze gemeenschappen, geloofskernen).

Op 6 januari, het feest van de Openbaring, ging pastoor Frans Wouters het Licht van Bethlehem in ontvangst nemen op het vicariaat van de Kempen. Het wordt nu bewaard in de weekkapel te Oostmalle en doorgegeven aan de parochies.

Daar kunnen lagere scholen en geloofskernen terecht.

Regionale scholen kunnen zich ook richten tot de pastorale eenheid wanneer zij hieromtrent een viering opzetten binnen de school of er het ‘Licht van Bethlehem’ willen ontvangen. (pemallezoersel@gmail.com)

Tussen Pasen en Pinksteren richten we ons naar de gezinnen en individuele gelovigen.

Met Pinksteren brengen we alle licht samen vanuit de geloofskernen binnen de  pastorale eenheden van ons dekenaat Noorderkempen.

De locatie hiervoor is gepland binnen onze Pastorale Eenheid H.H. Martha en Maria op de tweede Pinksterdag 24 mei in de Sint-Pauluskerk te Westmalle. De corona-context zal mede bepalen hoe dit Pinksterevenement zal verlopen.