Hot news

Een gezegend en gelukkig Nieuwjaar

Aan u allen wensen we een jaar toe met voldoende gezondheid, van vrede in uw hart en onder de mensen, een jaar om te genieten van het kleine, een jaar om u in te zetten voor elkaar.

Op zoek naar toekomstverkenners

Als pastorale eenheid willen we aan de slag om de toekomst voor onze lokale kerk vorm te

geven. We zoeken enthousiaste mensen met een eigen blik op vernieuwing en zingeving in
de maatschappij van nu.
Wij geloven in de kracht van dialoog en participatie. Dat betekent dat we inzetten op het
verrijken van bestaande netwerken met nieuwe mensen en inzichten liefst uit onverwachte
hoek. Daartoe creëren we de ruimte waarin mensen met verschillende achtergronden
elkaar echt kunnen ontmoeten in een open dialoog. Misschien pas jij daar wel in en kan jij je
ideeën delen?
Het vertrouwen doen groeien tussen mensen met verschillende visies, meewerken aan een
betekenisvolle toekomst waar we geïnspireerd vanuit het christelijk geloof en
waardenpatroon samen werken aan een visie, is de uitdaging die we samen met jou willen
aangaan.
Wij zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken én nieuwe betrokkenheid
kunnen stimuleren. Doel is om nieuwe, hechte samenwerkingen te creëren tussen
doelgroepen die traditioneel misschien in andere leefwerelden verkeren: de kerk en de
overheid; religieuzen en seculieren; jongeren en ouderen. Wij vinden dat vooral jongeren
beter vertegenwoordigd kunnen zijn in deze dialoog.  Kan de kerk een plaats zijn/worden om
die diverse leefwerelden met elkaar te verbinden en een kruisbestuiving tussen generaties
mogelijk te maken?
​Je zal met andere toekomstdenkers en zinzoekers deel uitmaken van een kleine groep van
een 8-tal mensen om op korte termijn tot een concreet plan te komen met de bedoeling om
dit plan ook daadwerkelijk uit te voeren in 2023-2024. Je zal in drie bijeenkomsten in het
eerste kwartaal van 2023 worden begeleid door deskundigen.
Voel jij je aangesproken? Geroepen om samen met creatieve mensen interactief aan de slag
te gaan? Meld je dan nu aan via onderstaande knop!
Meld je aan via
https://www.kerkvernieuwers.nl/innovatieteam

Dit is een oproep namens de pastorale eenheid H. Martha en Maria Malle-Zoersel

Vijfde zondag

Enkele maanden in het jaar hebben een vijfde zondag. Er werd afgesproken om dan één enkele eucharistieviering te houden in de pastorale eenheid. Die gaat dan door in Sint-Antonius om 11u. Hiermee zetten we een stap in de richting dat steeds minder priesters beschikbaar zullen zijn, waardoor meer moet gerationaliseerd worden.