Hot news

¬†“Welkom in de mis” voor vormelingen

Op zaterdag 17 november komen de vormelingen van Oost- en Westmalle en hun gezin samen in de kerk van Oostmalle om 16.45u. Bart Willemen, medewerker in ons bisdom, zal hen op een geanimeerde wijze meer inzicht geven over “de mis”.

Om 18.00u volgt dan de weekendviering waarin ze alles in de praktijk kunnen beleven.

Niet alleen samen zingen en bidden maar tijdens een broodmaaltijd nadien in de refter van de school Immaculata (middelbaar) kunnen we nog napraten en mekaar beter leren kennen. Voor de broodmaaltijd wordt ingeschreven bij de eigen catechesemeter of -peter.