huwelijk

Aanvraag: Verloofden die kerkelijk wensen te huwen doen best tijdig, minstens een half jaar vooraf hun aanvraag op het parochiesecretariaat. Vermits een priester of diaken de kerkelijke getuige is bij dit huwelijk, moet men nagaan of er één beschikbaar is.

Dossier: In principe gaat de jongen naar zijn pastoor (of parochiesecretariaat) en wordt daar het dossier opgemaakt. Na navraag van doop- en vormselbewijs verhuist het dossier naar de plaats van het meisje waar doorgaans het huwelijk wordt ingezegend of naar de plaats waar het kerkelijk huwelijk zal worden voltrokken.

Welke kerk? Men trouwt in ieder geval in een kerk waar er parochiediensten gevierd worden op zondag.

Voorbereiding: Er zijn drie stappen : een praktische die op het secretariaat kan gebeuren zoals hierboven beschreven, een liturgische rond het opstellen en maken van de huwelijksviering en een pastorale stap die bestaat uit een gesprek met de voorganger of enige vorm van voorbereiding. In de nabije toekomst trachten we vanuit de pastorale eenheid https://www.kerknet.be/organisatie/pastorale-eenheid-h-martha-en-maria-malle-zoersel onze verloofden ook kansen te geven tot christelijke voorbereiding. Hierover zal de voorganger meer informatie geven.

Kostprijs: Een kerkelijk viering kost op dit ogenblik €250. (Hiervan dragen wij af aan bisdom, dekenaat, pastorale eenheid en parochie).