programma eerste communie

De voorbereidende vieringen voor het werkjaar 2018-2019

Ouderavond voor de ouders van de eerste communicanten 2018 op dinsdag 16 oktober om 20.00 u. in “De Kelder” van het ontmoetingscentrum “De Notelaar”, naast de Malmejo.

 

Eucharistievieringen:

° op 1 december 2018 in de parochiekerk om 18.00 u. met naamopgave. We vieren samen met de vormelingen.

° Op 2 februari 2019 om 18.00 u. met dopelingen uit het voorbije jaar en de vormelingen. We vieren “lichtmis”        met de ganse parochiegemeenschap.

° Op 2 maart om 18.00 u. rond het ‘Brood’ waarin Jezus zich geeft’.

repetities vlak voor de eerste communie:

Info volgt nog.