Hot news

Aanmelding vormselvoorbereiding 2019

Stilaan gaan we naar het einde van het school- en werkjaar toe.

De laatste klim is meestal erg druk. Toch willen we al een oproep doen ivm het vormsel volgend jaar in 2019. Deze oproep is eenmalig en wordt verspreid via de Malse scholen, het parochieblad  en deze parochiewebsite.

We respecteren ieders keuze. Maar als u en uw kind er toch aan denken om voor het vormsel te kiezen, rekenen we ook op uw engagement en dat van uw kind. Samen groeien we verder in het geloof dat met het doopsel begon.

We willen als parochie voor een kwaliteitsvolle voorbereiding gaan. Die ligt ook mee in de handen van de ouders, geholpen en gesteund door een ervaren coördinator. U kan onze werking (van dit jaar) al eens bekijken op de parochiewebsite onder sacramenten.

 

Op de ouderavond van maandag 10 september 2018 om 20.00 zal de planning en werking duidelijk worden. Die avond gaat door in de Kelder van de Notelaar aan de Lierselei. Op het einde van de avond kan u beslissen of u uw zoon of dochter inschrijft voor het vormsel.

Daarom vragen we om onderstaand strookje digitaal te beantwoorden vóór 20 juni naar parochielaurentius@gmail.com . Zo kunnen we jullie een herinneringsmail sturen begin september.

Hartelijke groeten,

Parochie Sint-Laurentius Oostmalle

 

———————————————————————————————————————————–

De ouders/opvoeders van ……………………………………………………………………………………………………………………….

kiezen voor meer informatie betreffende het vormsel van hun zoon/dochter

Adres(sen)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mailadres(sen)…………………………………………………………………… ……………………………………………….  en zullen aanwezig zijn op de ouderavond van 10 september 2018. Ze zijn akkoord, in het kader van de privacywet, dat hun gegevens hiervoor mogen gebruikt worden.